AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

 

Modernizacja sieci ciepłowniczych na os. Pawlikowskiego w Żorach (2018 r.)

Zadanie obejmuje swym zakresem odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej poprzez modernizację sieci w technologii rur preizolowanych. Inwestycję realizuje się z uwagi na coraz częściej występujące awarie oraz nieszczelność kanału, zły stan izolacji i postępującą korozję rur. Efektem realizacji ww. zadania inwestycyjnego będzie obniżenie strat ciepła oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną podłączenia nowych odbiorców o mocy 2,1 MW, do realizacji których PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa zobowiązała się, podpisując umowy przyłączeniowe. Rynek ciepła na terenie objętym modernizacją obejmuje około 10 MW mocy.


Modernizacja, budowa sieci ciepłowniczych

Spółka prowadzi ciągłą działalność inwestycyjną w zakresie modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia strat i zwiększenia pewności dostaw ciepła.
Odpowiadając na potrzeby klientów, spółka prowadzi ciągłą działalność w zakresie budowy sieci ciepłowniczych, związaną głównie z przyłączeniami nowych odbiorców ciepła.