AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Budowa instalacji odpylania kotłów WR-25 zainstalowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory i oddział Racibórz

Celem zadania jest dostosowanie urządzeń wytwórczych zainstalowanych w Oddziale Żory i Racibórz do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP. Dla osiągnięcia wymaganych poziomów emisyjnych pyłu poniżej 50 mg/um3 zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącej instalacji odpylania na potrzeby odpylania wstępnego oraz budowa nowej instalacji odpylania z zastosowaniem filtrów workowych (jako odpylania końcowego) wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach należących do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A

Celem budowy instalacji fotowoltaicznych jest zwiększenie przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. produkcji  energii elektrycznej. W/w energia elektryczna będzie  pochodzić z Odnawialnego Źródła Energii (OZE).

Modernizacja dwufunkcyjnego systemu ciepłowniczego „GWC”  Przejazdowa 25 w Raciborzu

Celem zadania jest wykonanie modernizacji zdekapitalizowanej instalacji c.o.  i c.w.u. w zakresie Grupowego Węzła Ciepłowniczego Przejazdowa 25 w Raciborzu, przy zastosowaniu węzła kompaktowego wraz z adaptacją pomieszczenia i rozmieszczeniem urządzeń.

W ramach modernizacji, istniejąca instalacja węzła zastąpiona zostanie dwufunkcyjnym węzłem kompaktowym. Osiągnięty zostanie cel ekonomiczny, polegający na obniżeniu strat ciepła oraz wyeliminowanie koniecznych do poniesienia kosztów remontu i usuwania awarii.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Mariańskiej do Lwowskiej w Raciborzu – etap I

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej, zasilanej z Ciepłowni przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu przy zastosowaniu technologii rur preizolowanych 2xDn300 z instalacją alarmową.

Sieć ciepłownicza została wykonana w latach 1984-1986. Aktualny stan powoduje zakłócenia w przepływach i wartościach ciśnień dyspozycyjnych sieci, powoduje konieczność podnoszenia ciśnienia w sieci ciepłowniczej, dla zapewnienia prawidłowej pracy w rejonach ul.  Słowackiego, Kossaka, Chełmońskiego,  Dąbrowskiego - GWC i Dzielnicy Ostróg. Możliwe będzie zasilanie pierścieniowe dwóch części systemu ciepłowniczego oraz montaż skutecznych zasów sekcyjnych

Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej z GWC 19 przy ul. 3 Maja 17  w Czerwionce – Leszczynach

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-19 zasilanej z Ciepłowni „Dębieńsko” (łączna moc zamówiona wynosi 0,4890 MW) . Poprzez modernizację zewnętrznej instalacji odbiorczej w technologii rur preizolowanych osiągnięty będzie cel ekonomiczny (obniżenie strat ciepła) oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło budynków.

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego 2 x DN125 do GWC K. Miarki przy ul. K. Miarki w Jastrzębiu-Zdoju

celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku sieci ciepłowniczej zasilanej z „EC Moszczenica” oraz uzyskanie racjonalnej gospodarki ciepłem. Poprzez modernizację sieci  w technologii rur preizolowanych, dostosowując średnice rurociągów do zapotrzebowania odbiorców, osiągnięty będzie cel ekonomiczny (zmniejszenie strat ciepła).

Obecnie do GWC Karola Miarki istnieje przyłącze ciepłownicze kanałowe z rur stalowych o średnicy 2xDn125 w izolacji z wełny mineralnej. Zgodnie z opracowanym w roku 2019 projektem budowlano wykonawczym, realizacja zadania pozwoli na wymianę wyeksploatowanego i przewymiarowanego przyłącza ciepłowniczego na nowe, wykonane w technologii preizolowanej o średnicy 2xDn80/160.

Podłączenie budynków mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej

Zadanie realizowane w obszarze inwestycji rozwojowych PTEP S.A. Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy. Na rok 2021 zaplanowano realizację drugiego etapu tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do 18 budynków o łącznej mocy zamówionej 1515,40 kW.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Rybniku Niedobczycach

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej od ciepłowni „RYMER” należącej do PGG sp. z o.o do osiedla „Wrębowa” w Rybniku. W roku 2021 zaplanowano wykonanie zadania obejmującego Etap III projektu tj: modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Wrębowej i ul. Bocznej w Rybniku. Długość planowanej do wymiany sieci wynosi 1806mb. Poprzez modernizację sieci w technologii rur preizolowanych osiągnięty będzie cel ekonomiczny (obniżenie strat ciepła) oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło dla istniejących i nowych odbiorców.