AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Modernizacja układu wytwarzania sprężonego powietrza w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Celem inwestycji jest dostosowanie sprężarkowni Oddziału „Zofiówka” do potrzeb Ruchu „Zofiówka” JSW SA. Jednocześnie w wyniku inwestycji nastąpi obniżenie jednostkowego zużycia energii na produkcję sprężonego powietrza do poziomu poniżej 92,0 [kWh/tys.Nm3]. Inwestycja została zgłoszona do konkursu na poprawę efektywności energetycznej celem pozyskania tzw. białych certyfikatów.


Modernizacja pompowni ciepłowniczej w Oddziale „Wodzisław” (2018 r.)

Obecna pompownia wybudowana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Istniejący układ pomp sieciowych wymaga modernizacji ze względu na niedopasowanie parametrowe pomp do obecnych wymagań sieci oraz straty generowane przez zastosowany sposób regulacji. Dodatkowo pompy są mocno wyeksploatowane pod względem energetycznym i pracują z niskimi sprawnościami (rzędu 65-70%). Układ technologiczny pompowni odbiega od obecnie stosowanych, generujących oszczędności energii elektrycznej. Urządzenia pompowni oraz całe orurowanie pracują od 38 lat. W związku z powyższym spółka realizuje inwestycję polegającą na modernizacji całej pompowni w Oddziale „Wodzisław”. Przewidywany efekt energetyczny wynosi ok. 765 850 kWh/rok; efekt środowiskowy wynosi około 680 ton rocznie redukcji CO2. Likwidacja rozdzielni 6kV pozwoli na zmniejszenie mocy zainstalowanej z obecnych 800 do 500 kW, co spowoduje oszczędności związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz kosztami mocy zamówionej. 


Modernizacja sieci ciepłowniczych na os. Pawlikowskiego w Żorach (2018 r.)

Zadanie obejmuje swym zakresem odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej poprzez modernizację sieci w technologii rur preizolowanych. Inwestycję realizuje się z uwagi na coraz częściej występujące awarie oraz nieszczelność kanału, zły stan izolacji i postępującą korozję rur. Efektem realizacji ww. zadania inwestycyjnego będzie obniżenie strat ciepła oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną podłączenia nowych odbiorców o mocy 2,1 MW, do realizacji których PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa zobowiązała się, podpisując umowy przyłączeniowe. Rynek ciepła na terenie objętym modernizacją obejmuje około 10 MW mocy.


Modernizacja, budowa sieci ciepłowniczych

Spółka prowadzi ciągłą działalność inwestycyjną w zakresie modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia strat i zwiększenia pewności dostaw ciepła.
Odpowiadając na potrzeby klientów, spółka prowadzi ciągłą działalność w zakresie budowy sieci ciepłowniczych, związaną głównie z przyłączeniami nowych odbiorców ciepła.