AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych - uciepłownienie dzielnicy Chwałowice w Rybniku.

Obecnie trwają prace związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach uciepłownienia dzielnicy Chwałowice w Rybniku. W roku 2020 planowane jest zakończenie całego zadania.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej od ciepłowni „RYMER” należącej do PGG sp. z o.o do osiedla Wrębowa w Rybniku. Poprzez modernizację sieci w technologii rur preizolowanych osiągnięty będzie cel ekonomiczny (obniżenie strat ciepła) oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło.

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie także osiedlowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami, która pozwoli na zasilanie odbiorców  w rejonie ulic: Andersa, Pokoju, Barbary, Paderewskiego, Górnośląskiej w Rybniku o łącznej mocy około 2 MW.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w roku 2020 natomiast zakończenie planowane jest w roku 2021.

Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej rozszerzająca ich funkcjonalność o zliczanie poboru energii elektrycznej w wybranych godzinach doby dla potrzeb rozliczania opłaty mocowej.

Wynikiem realizacji inwestycji będą zmodernizowane układy pomiarowo-rozliczeniowe posiadające funkcjonalność zliczania poboru energii elektrycznej w wybranych godzinach doby przez odbiorców dla potrzeb rozliczania opłaty mocowej. Niniejsza funkcjonalność zostanie zapewniona poprzez zakup i zabudowę układów pomiarowych i rozszerzenie zakresu o zainstalowanie oddzielnego serwera z bazą danych oraz dedykowanej aplikacji do odczytu danych pomiarowych i ich prezentacji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest wymaganiami wynikającymi z ustawy o rynku mocy (tekst jednolity z dn. 13 grudnia 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 247).

Zabudowa układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej po stronie 6kV na pięciu transformatorach w stacji SE 110/6kV KWK Pniówek wraz z zabudową układu do tłumienia drgań ferrorezonansu.

Zadanie obejmuje zabudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej po stronie 6kV na pięciu transformatorach w stacji SE 110/6kV KWK Pniówek, w tym:

  • opracowanie projektów wykonawczych dla nowych układów pomiarowych oraz układów tłumienia drgań ferrorezonansowych w uzgodnieniu z służbami KWK „Pniówek”,
  • zabudowę pięciu nowych kompletnych układów pomiarowo-rozliczeniowych na napięciu 6kV. Układy pomiarowe spełniają wszystkie wytyczne znajdujące się w IRiESD TAURON Dystrybucja S.A.
  • wykonanie analizy drgań ferrorezonansowych na rozdzielni 6kV RG-1 i RG-2 KWK „Pniówek” wraz z zabudową układy do tłumienia tych drgań.