Działając w obszarze zmieniających się wymagań prawnych i coraz to nowszych, wyższych standardów w zakresie ochrony środowiska, staramy się wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom i tak prowadzić politykę inwestycyjną, by bez obaw wkraczać w kolejne okresy działalności.

W 2015 r. zakończyliśmy realizację programu dostosowania urządzeń PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA do wymogów ochrony środowiska w zakresie warunków dyrektywy IED. W ramach zrealizowanych zadań wykonano:

  • w Oddziale Moszczenica zmodernizowano kocioł wodny WR-25, jak również zmodernizowano instalacje odpylania kotłów wodnych WR-25 i PWRp, co pozwala osiągać emisję pyłu poniżej 20 mg/m3u;
  • w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC „Zofiówka”) dla kotła WP-70 zabudowano nowy elektrofiltr, który osiąga skuteczność odpylania na poziomie 99,9%, a emisja pyłu za nim spada poniżej 20 mg/m3u. Ponadto zabudowano instalację odsiarczania spalin, a także metodami pierwotnymi zapewniono obniżenie emisji tlenków azotu;
  • w Zakładzie Pniówek zmodernizowano kocioł WR-25, a także przebudowano 2 kotły WR-25 na kotły WR-10. Zabudowano również nowe układy odpylania, osiągając emisje pyłu < 20 mg/m3u, a także zabudowano instalację odsiarczania, dzięki której spełniamy wymagania emisyjne dla emisji tlenków siarki;
  • w Zakładzie Suszec zrealizowano inwestycję modernizacji układu odpylania kotłów wodnych WR. Zastosowano 2-stopniowe odpylanie multicyklony wraz z filtrem tkaninowym, co pozwoliło obniżyć emisję pyłu <20 mg/ mg/m3u;
  • w Zakładzie Żory zmodernizowano 3 kotły wodne WR-25 w technologii ścian szczelnych, zwiększając tym samym sprawność pracy do poziomu 83-85%. Zmodernizowano również układy odpylania spalin, co pozwoliło zwiększyć skuteczność odpylania do poziomu 92%;
  • w Zakładzie Racibórz zmodernizowano kocioł WR-25 w technologii ścian szczelnych oraz uruchomiono instalację odazotowania spalin, co pozwoliło znacząco obniżyć emisję tlenków azotu z procesów spalania;
  • w Zakładzie Wodzisław Śląski zmodernizowano układy odpylania spalin, uzyskując sprawność odpylania powyżej 95%, jak również zmodernizowano kocioł WR-25 w technologii ścian szczelnych.

Od 2016 r. elektrociepłownie i ciepłownie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA spełniają standardy emisyjne na wszystkich urządzeniach, które nie korzystają z derogacji lub innych odstępstw. Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów.