PRZYŁĄCZENIA I FAKTURY

  • OBSŁUGA KLIENTA W PUNKCIE

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wrocławska 2c
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48) 32/47-56-229 (lub 32/75-37-229)
tel.: (+48) 32/47-56-239 (lub 32/75-37-239)
tel.: (+48) 888 247 068
email: [email protected]

  • PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZYCH

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wrocławska 2c
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48) 32/47 56 211
tel.: (+48) 32/47 56 222
e-mail: [email protected]

  • PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
Dział Rynku Energii i Praw Majątkowych
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48) 32/75-37-650
e-mail: [email protected]

  • POGOTOWIE CIEPŁOWICZE

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
Pogotowie ciepłownicze
:
tel.: (+48) 32/47-15-569
tel.: (+48) 32/43-49-143 do 144

  • ZGŁOSZENIA O ROZPOCZĘCIU LUB ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO ORAZ INNE

[email protected]

  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE

tel.: 991 (dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA)