Staże dla absolwentów

Nasi pracownicy są kluczowi dla budowania naszego sukcesu. Dążymy do tego, aby pozyskać i docenić najzdolniejszych pracowników poprzez stwarzanie możliwości uczenia się oraz oferowanie ścieżki rozwoju i wsparcia.

Aby zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, konsekwentnie inwestujemy w rynek pracy i aktywnie wpływamy na proces kształcenia młodych ludzi. Podejmujemy współpracę w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy. Naszym celem jest również wzrost zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły zawodowe.

Uczniom, studentom i absolwentom oferujemy – w ramach podpisanych umów – możliwość odbycia stażu. Dzięki temu obie strony odnoszą wiele korzyści.

Korzyści dla ucznia/studenta:

 • możliwość pracy z ekspertami z danej branży i poznania tajników zawodu,
 • szansa na zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych,
 • sposobność zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań z zakresu wiedzy poznanej w szkole czy na studiach,
 • ułatwienie w rozpoczęciu kariery zawodowej i w płynnym wejściu na rynek pracy,
 • okazja do zaprezentowania zakresu swojej wiedzy i umiejętności potencjalnemu pracodawcy,
 • możliwość zweryfikowania swojego wyobrażenia na temat danej firmy, zawodu czy branży,
 • szansa nawiązania wartościowych kontaktów.

Spółka oferuje również pomoc w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich w zakresie tematycznym dotyczącym działalności firmy.

Obecnie współpracujemy z takimi szkołami jak:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • CKZiU „Mechanik” w Raciborzu,
 • Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju,
 • średnie szkoły zawodowe z powiatu wodzisławskiego.

Stażyści, którzy szkolą się w naszej spółce, uczą się na takich kierunkach, jak: elektryk, mechatronik.