Koncesje

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA swoją działalność prowadzi w oparciu o koncesje uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki oraz w oparciu o zatwierdzone przez ten urząd taryfy.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest:

  • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor,
  • produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
  • świadczenie usług produkcyjnych, handlowych, remontowych i inwestycyjnych związanych z energetyką.

Zdolności produkcyjne

Moce produkcyjne zainstalowane w energii elektrycznej, energii cieplnej, energii chłodniczej oraz w sprężonym powietrzu przedstawiono w poniższej tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKŁADY PTEP SA
ZOFIÓWKA MOSZCZENICA PNIÓWEK SUSZEC WODZISŁAW ŻORY RACIBÓRZ KOTŁOWNIE LOKALNE RAZEM
Moc zainstalowana w energii elektrycznej [MWe]   83,080  9,164  18,244   5,960   2,240 - - - 118,688
Moc zainstalowana w energii cieplnej [MWt] 304,671 66,200  72,260 10,600 58,635 101,762 91,185 3,092 708,405
Moc osiągalna w energii cieplnej [MWt] 216,871 66,200  72,260 10,600 58,635 101,762 91,185 3,092 620,605
Moc zainstalowana w energii chłodniczej [MWch] - -  18,463 - - - -     18,463
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h] 117,000 - 123,000   - - -   240,000

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.