Koncesje

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA swoją działalność prowadzi w oparciu o koncesje uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki oraz w oparciu o zatwierdzone przez ten urząd taryfy.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest:

  • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor,
  • produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
  • świadczenie usług produkcyjnych, handlowych, remontowych i inwestycyjnych związanych z energetyką.

Zdolności produkcyjne

Moce produkcyjne zainstalowane w energii elektrycznej, energii cieplnej, energii chłodniczej oraz w sprężonym powietrzu przedstawiono w poniższej tabeli.

  ODDZIAŁY
  ZOFIÓWKA MOSZCZENICA PNIÓWEK SUSZEC WODZISŁAW ŻORY RACIBÓRZ RAZEM
Moc zainstalowana w energii elektrycznej [MWe] 32 (+ 80,1 w budowie) 38,3 14,3 13,5 2,0 - - 100,1
Moc zainstalowana w energii cieplnej [MWt] 193,4 (+ 128,0 w budowie) 121,2 72,26 37,7 58,635 101,762 91,185 676,142
Moc zainstalowana w energii chłodniczej [MWch] - - 17,25 - - - - 17,25
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h] 90,0 - 191,0 96,5 - - - 377,5