Koncesje

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA swoją działalność prowadzi w oparciu o koncesje uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki oraz w oparciu o zatwierdzone przez ten urząd taryfy.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest:

  • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor,
  • produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
  • świadczenie usług produkcyjnych, handlowych, remontowych i inwestycyjnych związanych z energetyką.

Zdolności produkcyjne

Moce produkcyjne zainstalowane w energii elektrycznej, energii cieplnej, energii chłodniczej oraz w sprężonym powietrzu przedstawiono w poniższej tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY PTEP SA
ZOFIÓWKA MOSZCZENICA PNIÓWEK SUSZEC WODZISŁAW ŻORY RACIBÓRZ KOTŁOWNIE LOKALNE RAZEM
Moc zainstalowana w energii elektrycznej [MWe] 113,000 39,464 14,404 14,125 2,145 - - - 183,138
Moc zainstalowana w energii cieplnej [MWt] 405,400 181,200 72,260 41,100 58,635 101,762 91,185 3,722 955,264
Moc osiągalna w energii cieplnej [MWt] 279,226 121,200 72,260 41,100 58,635 101,762 91,185 3,722 769,090
Moc zainstalowana w energii chłodniczej [MWch] - - 17,250 - - - -   17,250
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h] 117,000 - 123,000 96,500 - - -   336,500