zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną i sprężone powietrze

Używane paliwa:

 • węgiel
 • paliwo niskokaloryczne
 • gaz z odmetanowania kopalń
 • biomasa agro
 • olej lekki opałowy

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kotły wodne: pyłowy WP-70, gazowy PWPg-6 – ciepłownictwo szczytowe
 • sprężarki: dwie elektrosprężarki typu EK-63 i dwie elektrosprężarki typu SM 6100
 • blok energetyczny CFB-275 o mocy elektrycznej ok. 81,0 MWe

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 81,0 MWe
 • ciepło: 300,4 MWt, (osiągalna 212,6 MWt)
 • sprężone powietrze: wytwarzanie 117 tys. Nm3/h

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Jastrzębia-Zdroju

Czym ten zakład się wyróżnia?

Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej Elektrociepłownia „Zofiówka”) produkuje nie tylko ciepło i energię elektryczną, ale również dostarcza sprężone powietrze do pobliskiej kopalni „Zofiówka”, które ułatwia pracę górników pod ziemią.

Uruchomiona w 2018 roku nowa instalacja – blok fluidalny CFB o mocy około 81 MWe ogranicza wpływ funkcjonowania elektrociepłowni na środowisko i poprawia jakość życia mieszkańców. Produkcja prowadzona jest w pełnej zgodność z wymaganiami dyrektywy IED, z większą sprawnością wytwarzania oraz przy pełnym zaspokojeniu planowanego zapotrzebowania odbiorców zewnętrznych na ciepło i energię elektryczną.

Blok CFB przeznaczony został do pracy w podstawie ciepłowniczej, co pozwala na uzyskanie maksymalnych sprawności produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Kocioł opalany jest mieszanką paliw: węglem kamiennym, niskokalorycznym paliwem węglowym, biomasą oraz gazem z odmetanowania kopalń.

W lipcu 2014 dokonano modernizacji elektrofiltru WP-70 nr 5 wraz z układem odbioru i transportu popiołu, w 2015 roku zamontowano nowy komin stalowy o wysokości 90 m, zbudowano instalację odazotowania kotła WP-70 nr 5, a w styczniu 2016 oddano do użytku instalację odsiarczania spalin.

Realizacja budowy nowego komina, instalacji odazotowania i odsiarczania spalin była jednym z elementów programu inwestycyjnego, który ma za zadanie dostosowanie w latach 2013 – 2023 urządzeń działających w elektrociepłowni do wymagań krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Jastrzębie-Zdrój
Wiesław Pawliczek

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Jastrzębie-Zdrój
  ul. Rybnicka 6c
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
  tel. (+48) 32/75-37-501
  faks: (+48) 32/75-37-503
  e-mail: zofiowka@termika.pgnig.pl

Zakład Jastrzębie-Zdrój 

Oddział Moszczenica

Produkuje:

 • ciepło i energię elektryczną

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalni

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kotły wodne: WR-25, PWRp-20 i PWPg-5
 • 2 silniki gazowe o mocy elektrycznej 4,044 MWe i 5,12 MWe oraz mocy cieplnej 3,9 MWt i 4,1 MWt

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 9,164 MWe
 • ciepło: 66,2 MWt, (osiągalna 66,2 MWt)

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Jastrzębia-Zdroju

Czym ten zakład się wyróżnia?

Oddział Moszczenica jest w stanie pokryć zapotrzebowanie 2/3 obszaru zasilanego przez Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej Elektrociepłownia „Zofiówka”), dzięki temu odbiorcy ciepła na terenie Jastrzębia-Zdroju mają zapewnione ciągłość i bezpieczeństwo dostaw.

Układ technologiczny Oddziału Moszczenica jest rozwiązany w taki sposób, że każde z urządzeń w przypadku awarii może zostać zastąpione przez inne urządzenie.

W zakładzie pracują w sposób ciągły 2 instalacje wysokosprawnej kogeneracji oparte na silnikach gazowych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu metanu z kopalń możliwe jest zmniejszenie zużycia innych paliw w systemach energetycznych oraz zmniejszenie szkodliwej emisji metanu do atmosfery.

Spaliny z kotłów parowych oczyszczane są w elektrofiltrach, a z kotłów wodnych w nowoczesnych filtrach workowych. 

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Jastrzębie-Zdrój
Wiesław Pawliczek

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Jastrzębie-Zdrój Oddział Moszczenica
  ul. Energetyków 17
  44-330 Jastrzębie-Zdrójtel.: (+48) 32/75-64-660 do 662
  tel. sekretariat: (+48) 32/75-64-660 do 662 w. 300
  faks: (+48) 32/75-64-660 do 662 w. 301
  e-mail: moszczenica@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.