OSTATNIO ZREALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Budowa bloku fluidalnego w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Jest to kluczowa inwestycja, zapewniająca funkcjonowanie elektrociepłowni w związku z zaostrzającymi się normami emisyjnymi. Oprócz spełnienia wymogów emisyjnych inwestycja znacząco poprawia sprawność wytwarzania, a także pozwala zagospodarować niskokaloryczne paliwa. Blok przekazano do eksploatacji w III kwartale 2018 r.


Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska – I etap (2015 r.)

W latach 2014-2016 spółka realizowała szereg inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do zaostrzonych wymogów emisyjnych, wynikających z dyrektywy IED, wchodzących w życie od 1.01.2016 roku. Były to głównie inwestycje dotyczące kotłów wodnych w zakresie modernizacji odpylania oraz odsiarczania. Na wyróżnienie zasługują:

  • modernizacja elektrofiltru, zabudowa instalacji redukcji SO2 oraz modernizacja paleniska celem redukcji NOx na kotle WP-70 w Oddziale „Zofiówka”;
  • modernizacje kotłów WR-25/10 w Oddziale „Pniówek”;
  • modernizacja odpylaczy i zabudowa instalacji redukcji SO2 na kotłach WR-25/10 w Oddziale „Pniówek”;
  • modernizacja odpylaczy na kotłach PWRp-20 i WR-25 w Oddziale „Moszczenica”;
  • modernizacja odpylaczy na kotłach WR-10 w Oddziale „Suszec”;
  • rozbudowa instalacji odpylania w Oddziale „Wodzisław”.

Modernizacje odpylaczy i elektrofiltru wykonano w standardzie spełniającym docelowe wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących dyrektywy MCP i konkluzji BAT.


Budowa kontenerowych, kogeneracyjnych, gazowych, silnikowych agregatów prądotwórczego o mocy elektrycznej 2x2 MWe w Oddziale „Suszec” (2015 r.)

Budowa pozwoliła zagospodarować nadwyżki gazu z odmetanowania KWK „Krupiński”. Agregaty zapewniają wysoką sprawność przetworzenia energii chemicznej w paliwie na energię elektryczną, sięgającą 44%, przy niskich mocach zainstalowanych. Wraz z odzyskiem ciepła sprawność całkowita osiąga wartości powyżej 85%. Kontenerowa, mobilna zabudowa pozwoliła na szybką realizację inwestycji i umożliwi w przyszłości ewentualne proste przemieszczenie instalacji do innych lokalizacji.


Nowa stacja sprężarek 6atn w Oddziale „Pniówek” (2013 r. – I etap, 2015 r. – II etap)

Nowa stacja sprężarek jest odpowiedzią spółki na zapotrzebowanie odbiorcy – kopalni „Pniówek” – na powietrze o podwyższonych parametrach technologicznych. W instalacji, oprócz nowoczesnych sprężarek bezolejowych, zastosowano oziębianie powietrza, jego osuszanie i filtrację zgodnie z wymaganiami odbiorcy.