OSTATNIO ZREALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Budowa bloku fluidalnego w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Jest to kluczowa inwestycja, zapewniająca funkcjonowanie elektrociepłowni w związku z zaostrzającymi się normami emisyjnymi. Oprócz spełnienia wymogów emisyjnych inwestycja znacząco poprawia sprawność wytwarzania, a także pozwala zagospodarować niskokaloryczne paliwa. Blok przekazano do eksploatacji w III kwartale 2018 r.

 

Modernizacja układu wytwarzania sprężonego powietrza w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Celem inwestycji jest dostosowanie sprężarkowni Oddziału „Zofiówka” do potrzeb Ruchu „Zofiówka” JSW SA. Jednocześnie w wyniku inwestycji nastąpi obniżenie jednostkowego zużycia energii na produkcję sprężonego powietrza do poziomu poniżej 92,0 [kWh/tys.Nm3]. Inwestycja została zgłoszona do konkursu na poprawę efektywności energetycznej celem pozyskania tzw. białych certyfikatów.


Modernizacja pompowni ciepłowniczej w Oddziale „Wodzisław” (2018 r.)

Obecna pompownia wybudowana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Istniejący układ pomp sieciowych wymaga modernizacji ze względu na niedopasowanie parametrowe pomp do obecnych wymagań sieci oraz straty generowane przez zastosowany sposób regulacji. Dodatkowo pompy są mocno wyeksploatowane pod względem energetycznym i pracują z niskimi sprawnościami (rzędu 65-70%). Układ technologiczny pompowni odbiega od obecnie stosowanych, generujących oszczędności energii elektrycznej. Urządzenia pompowni oraz całe orurowanie pracują od 38 lat. W związku z powyższym spółka realizuje inwestycję polegającą na modernizacji całej pompowni w Oddziale „Wodzisław”. Przewidywany efekt energetyczny wynosi ok. 765 850 kWh/rok; efekt środowiskowy wynosi około 680 ton rocznie redukcji CO2. Likwidacja rozdzielni 6kV pozwoli na zmniejszenie mocy zainstalowanej z obecnych 800 do 500 kW, co spowoduje oszczędności związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz kosztami mocy zamówionej.