OSTATNIO ZREALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Budowa bloku fluidalnego w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Zrealizowano kluczową inwestycje, zapewniającą funkcjonowanie elektrociepłowni w związku z zaostrzającymi się normami emisyjnymi. Oprócz spełnienia wymogów emisyjnych inwestycja znacząco poprawiła sprawność wytwarzania, a także pozwala zagospodarować niskokaloryczne paliwa. Blok przekazano do eksploatacji w III kwartale 2018 r.

 

Modernizacja układu wytwarzania sprężonego powietrza w Oddziale „Zofiówka” (2018 r.)

Celem inwestycji było dostosowanie sprężarkowni Oddziału „Zofiówka” do potrzeb Ruchu „Zofiówka” JSW SA. Jednocześnie w wyniku inwestycji nastąpiło obniżenie jednostkowego zużycia energii na produkcję sprężonego powietrza do poziomu poniżej 92,0 [kWh/tys.Nm3]. Inwestycja została zgłoszona do konkursu na poprawę efektywności energetycznej celem pozyskania tzw. białych certyfikatów.

 

Modernizacja pompowni ciepłowniczej w Oddziale „Wodzisław” (2018 r.)

Obecna pompownia wybudowana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Istniejący układ pomp sieciowych wymagał modernizacji ze względu na niedopasowanie parametrowe pomp do obecnych wymagań sieci oraz straty generowane przez zastosowany sposób regulacji. Dodatkowo pompy były mocno wyeksploatowane pod względem energetycznym i pracowały z niskimi sprawnościami (rzędu 65-70%). Układ technologiczny pompowni odbiegał od obecnie stosowanych, generujących oszczędności energii elektrycznej. Urządzenia pompowni oraz całe orurowanie pracowały od 38 lat. W związku z powyższym spółka zrealizowała inwestycję polegającą na modernizacji całej pompowni w Oddziale „Wodzisław”. Przewidywany efekt energetyczny wynosi ok. 765 850 kWh/rok; efekt środowiskowy wynosi około 680 ton rocznie redukcji CO2. Likwidacja rozdzielni 6kV pozwoliła na zmniejszenie mocy zainstalowanej z obecnych 800 do 500 kW, co spowoduje oszczędności związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz kosztami mocy zamówionej.