PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska – II etap (2021/2022 r.)

Jest to grupa inwestycji mających umożliwić funkcjonowanie spółki po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED, w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Drugi etap dostosowania urządzeń spółka planuje ukończyć przed 2022 r. wraz z końcem okresu derogacji ciepłowniczej, wynikającej z dyrektywy IED, którą objęte są Oddziały „Moszczenica”, „Żory” i „Racibórz”. Do najistotniejszych inwestycji w tej grupie należą:

  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Racibórz” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Żory” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Moszczenica” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin kotła WP-70 w Oddziale „Zofiówka” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin kotła CFB-275 w Oddziale „Zofiówka” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: NOx, SO2, HCl, HF, Hg (inwestycja warunkowa).


Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Elektrociepłowni „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju. Podjęte zostało wspólne zobowiązanie PTEP SA oraz PGE EC odnośnie produkcji i dostawy ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Równocześnie konieczne jest ponowne dostosowanie przekrojów rurociągów do aktualnych i planowanych w przyszłości potrzeb cieplnych odbiorców. Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest wybudowanie magistrali przyłączeniowej o długości ok. 4,5 km do Elektrowni Rybnik oraz dostosowanie sieci do parametrów ciepła produkowanego w elektrowni.
Projekt będzie realizowany na terenie miasta Rybnik. Odbiorcami końcowymi produktów projektu będą mieszkańcy Rybnika korzystający z miejskiej sieci ciepłowniczej do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.