PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska – II etap (2021/2022 r.)

Jest to grupa inwestycji mających umożliwić funkcjonowanie spółki po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED, w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Drugi etap dostosowania urządzeń spółka planuje ukończyć przed 2022 r. wraz z końcem okresu derogacji ciepłowniczej, wynikającej z dyrektywy IED, którą objęte są Oddziały „Moszczenica”, „Żory” i „Racibórz”. Do najistotniejszych inwestycji w tej grupie należą:

  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Racibórz” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Żory” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin w Oddziale „Moszczenica” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: pyłu, NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin kotła WP-70 w Oddziale „Zofiówka” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: NOx, SO2, HCl, HF, Hg;
  • rozbudowa instalacji oczyszczania spalin kotła CFB-275 w Oddziale „Zofiówka” do poziomu wynikającego z konkluzji BAT w zakresie: NOx, SO2, HCl, HF, Hg (inwestycja warunkowa).


Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Elektrociepłowni „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z upublicznionymi informacjami PGE EC wycofało się z realizacji zobowiązania dostarczenia ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Wobec powyższego PTEP S.A. podjął działania polegające na zapewnieniu dostaw ciepła dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do osiągnięcia celu konieczne jest oparcie podstawy produkcji ciepła o istniejące źródło w postaci Ciepłowni Chwałowice uzupełnionej o nowe źródła kogeneracyjne. Podstawą produkcji ciepła będzie nowy układ kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych, natomiast istniejące wodne kotły opalane węglem będą uzupełniały produkcję. Funkcję szczytowo-rezerwową będą pełniły nowe kotły gazowe