PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska.

Jest to grupa inwestycji mających dostosować urządzenia wytwórcze Spółki do ciągle zaostrzających się wymagań emisyjnych, obecnie w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Kolejne etapy został poprzedzone analizami pod kątem ekonomicznym jak również ekologicznym, w wyniku których ustalono następujące kierunki dostosowania istniejących źródeł, podlegających obecnie pod wymagania konkluzji BAT:

a)     Oddział „Zofiówka”:

Ø  Dostosowanie kotła fluidalnego CFB do wymogów emisyjnych konkluzji BAT. W zakresie większości emisji kocioł już obecnie spełnia wymagania.

Ø  Dostosowanie kotła ciepłowniczego WP-70 do wymogów emisyjnych konkluzji BAT, jako kotła szczytowego 1 500 h/rok i dostosowanie go do wymagań konkluzji BAT z uwzględnieniem uzyskanego odstępstwa czasowego do końca 2023r.;

b)     Oddział „Moszczenica”, „Racibórz”’ „Żory”:

Ø  Ograniczenie do niezbędnego minimum mocy w paliwie węglowym celem przekształcenia podległości instalacji spod konkluzji BAT na podległość pod Dyrektywę MCP przed 2023r., w tym konwersja paliwa węglowego na paliwo gazowe i olej opałowy oraz dostosowanie do wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP przed 2025r., z uwzględnieniem możliwego odstępstwa czasowego do końca 2029r.


Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Elektrociepłowni „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z upublicznionymi informacjami PGE EC wycofało się z realizacji zobowiązania dostarczenia ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Wobec powyższego PTEP S.A. podjął działania polegające na zapewnieniu dostaw ciepła dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do osiągnięcia celu konieczne jest oparcie podstawy produkcji ciepła o istniejące źródło w postaci Ciepłowni Chwałowice uzupełnionej o nowe źródła kogeneracyjne. Podstawą produkcji ciepła będzie nowy układ kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych, natomiast istniejące wodne kotły opalane węglem będą uzupełniały produkcję. Funkcję szczytowo-rezerwową będą pełniły nowe kotły gazowe