zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną, chłód i sprężone powietrze

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalń

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • 4 silniki gazowe produkujące w kogeneracji energię elektryczną i ciepło
 • 3 kotły węglowe typu WR, 2 z możliwością opalania gazem (metan z KWK „Pniówek”)
 • 1 kocioł gazowy PWPg-5 (na metan z KWK „Pniówek”)
 • 5 sprężarek Almig
 • 1 sprężarka TK 63
 • 7 chłodziarek absorpcyjnych i sprężarkowych
 • instalacja free coolingu

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 14,3 MWe
 • ciepło: 72,26 MWt
 • sprężone powietrze: 191 000 Nm3/h
 • chłód: 17,25 MWch

Odbiorcy:

 • mieszkańcy Pawłowic (ciepło), kopalnia „Pniówek” (ciepło, chłód, energia elektryczna i sprężone powietrze)

Czym ten zakład się wyróżnia?

Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy zbudowany dla potrzeb centralnej klimatyzacji kopalni „Pniówek” w Pawłowicach Śl. jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej. Zastosowano w nim kompleksowe skojarzenie produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej na bazie metanu powstającego w procesie wydobycia węgla. Jako paliwo do zasilania silników gazowych, napędzających generatory elektryczne, wykorzystano metan, będący w dyspozycji kopalni.

Free cooling jest systemem pozwalającym na wytwarzanie schłodzonej wody bez angażowania urządzeń chłodniczych, a wykorzystującym tylko niską temperaturę powietrza zewnętrznego w chłodnych porach roku.

W ramach modernizacji parku maszyn w 2015 roku zbudowano nowe instalacje odpylania i odsiarczania kotłów wodnych.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Pniówek
Mirosław Andreczko

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Pniówek
  ul. Krucza 18
  43-251 Pawłowice
  tel.: (+48) 32/47-22-886
  tel.: (+48) 32/75-62-413
  e-mail: pniowek@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.