Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2005 roku.

Kolejny proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania odbył się w  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniach 05.04.2018 oraz 16-18.04.2018r.

Audit został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy potwierdzili zgodność wdrożonego w Spółce ZSZ z normami:

  • PN-EN ISO 9001: 2015-10  Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
  • PN-EN ISO 14001: 2015-09  Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
  • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

Zakres certyfikacji obejmował: wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i chłodu, przesył i dystrybucję ciepła.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług, a co za tym idzie - spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydany certyfikat QMS i EMS jest ważny do 29.04.2021 r.

Ważność certyfikatu BHP wygasa z dniem 11.03.2021 r.