Flagi Unii Europejskiej oraz Polski

Spółka PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach ponad 9 milionów dotacji do projektu budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Projekt polega na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 ÷ DN 32 na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, a także budowie nowych sieci umożliwiających podłączenie nowych odbiorców oraz likwidację kotłowni przy ul. Gagarina. Długość sieci po realizacji zadania wyniesie ok. 7,28 km przy dostosowanych do potrzeb średnicach w przedziale DN 300 – DN 25 (w tym: nowo wybudowana sieć 1,47 km oraz zmodernizowana sieć 5,81 km).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15.233.999,00 PLN, wartość dofinasowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wynosi 9 323 042,37 PLN.

 • Data utworzenia:

  2018-08-28 14:36:00

  Wprowadził:

  Hubert Puchała

 • Zobacz cały rejestr

 • Data utworzenia:

  2018-08-10 07:25:25

  Wprowadził:

  Hubert Puchała

 • Data utworzenia:

  2018-08-09 07:45:23

  Wprowadził:

  Hubert Puchała

 • Data utworzenia:

  2018-08-09 00:42:01

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data utworzenia:

  2018-08-08 12:43:47

  Wprowadził:

  admin