zdjęcie

Pracownicy Biura Komunikacji i Promocji przeprowadzili ekologiczne spotkanie z najmłodszymi. Była to dobra okazja do rozmów zarówno o ochronie środowiska, jak i wytwarzaniu ciepła przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

Akcja, podczas której rozdano blisko 500 zestawów firmowych kredek i kolorowanek, została przeprowadzona w losowo wybranych przedszkolach Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia-Zdroju. Natomiast oficjalne spotkanie z najmłodszymi odbyło się 22 października w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju. Była to wyjątkowa okazja nie tylko do wręczenia firmowych upominków, ale także do pogłębienia wiedzy, ponieważ wydarzenie miało charakter edukacyjny.

Dzieci słuchały, skąd bierze się ciepło w kaloryferach i chętnie wymieniały się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Następnie wysłuchały historii o tym, jak wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Największe zainteresowanie wśród maluchów wywołała historia o tym, w jaki sposób nasza firma zapewnia bezpieczeństwo w postaci schłodzonego powietrza ich tatusiom, pracującym pod ziemią.

Najmłodsi bardzo chętnie udzielali się w tematach ekologicznych. Z zainteresowaniem słuchali i rozmawiali o tym, jak należy oszczędzać energię elektryczną i wodę. Jednym z ciekawych tematów okazała się również segregacja odpadów.

Na zakończenie spotkania dzieci opowiedziały o tym, jak każdego dnia wspólnymi siłami dbają o środowisko, po czym zabrały się do kolorowania.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.