zdjęcie

Pracownicy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa wraz z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i okolic 6 lutego 2023 podzielili się z potrzebującymi bezcennym darem – krwią.

W kolejnej akcji krwiodawstwa z energetykami mógł wziąć udział każdy, bo każdy ma to coś, czyli krew, jeden z najbardziej pożądanych „leków”, jakimi dysponuje medycyna. Cenna jest każda grupa krwi i każda ilość. W sezonie zimowym większa liczba zachorowań na przeziębienia i grypę przekłada się na mniejszą liczbę pobieranych donacji krwi i jej składników. A krew potrzebna jest pacjentom każdego dnia.

W akcji pobrania krwi, zorganizowanej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, oddano 6300 ml krwi, która trafi do potrzebujących. Wszystkim krwiodawcom i ochotnikom, którzy wykazali się odwagą i chęcią pomocy innym, serdecznie dziękujemy! Kolejna akcja krwiodawstwa już za kilka miesięcy.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.