zdjęcie

Tylko w ciągu jednego roku w Polsce wykonuje się ok. 1,7 mln transfuzji krwi, które ratują życie i zdrowie ludzkie. Krwi nie można wyprodukować, można ją jedynie otrzymać w darze od innego człowieka. Pracownicy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa odpowiedzieli na apel potrzebujących.

Akcja krwiodawstwa została zorganizowana 17 października 2022 roku w budynku administracyjnym B w godzinach 9.00-13.00. Wzięli w niej udział zarówno pracownicy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa, jak i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i okolic. Akcję zorganizowało Biuro Komunikacji i Promocji przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Krew mogły oddać osoby między 18. a 65. rokiem życia, które m.in. w ciągu ostatniego pół roku nie wykonywały zabiegów tatuowania, przekłuwania uszu czy innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań, takich jak gastroskopia, artroskopia czy laparoskopia.

Akcja została zakończona z wynikiem pobrania 9,900 litrów krwi od zakwalifikowanych do donacji 22 osób spośród 24, które zgłosiły się do udziału.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom akcji za zaangażowanie, pomoc oraz podzielenie się bezcennym darem życia. Pamiętajmy, że krwi nie da się w żaden sposób wyprodukować, dlatego tak ważna jest nasza pomoc. Połączenie sił w imię niesienia dobra i ratowania życia ludzkiego ma najwyższą wartość. Nigdy nie wiemy, kto z naszego otoczenia może tej krwi potrzebować.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.