Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dn. 20 marca 2019 r. dokonało zmian w składzie Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 29 ust. 1,4,5 i 7 Statutu Spółki, powołało pana Janusza Dobrosielskiego na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na obecną, wspólną kadencję Zarządu Spółki, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.