zdjęcie

7 listopada 2018 r. w Oddziale „Zofiówka”, należącym do PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, dokonano uroczystego oddania do eksploatacji jednego z najnowocześniejszych w Polsce, wielopaliwowych bloków energetycznych o mocy 80 MWe.

- Grupa PGNiG - odpowiadając na wyzwania rynkowe – realizuje ambitne inwestycje rozwojowe. Nowy blok energetyczny w Oddziale „Zofiówka” stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i kopalń funkcjonujących na tym terenie. Inwestycja pozwoli na produkcję energii elektrycznej i ciepła przez następnych 30 lat - powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Blok fluidalny CFB charakteryzuje się nie tylko najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, ale też kompleksową dbałością o środowisko naturalne. - Udowadniamy, że inwestowanie w nowe moce energetyczne może być przyjazne dla natury – podkreśla Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

Wybudowany kocioł CFB jest jedyną w Polsce jednostką tego typu, która pozwala na jednoczesne spalanie aż czterech różnych paliw: węgla, paliwa niskokalorycznego (mułów), gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy. Dzięki zastosowanej technologii parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska – dyrektywy w/s emisji przemysłowych IED.

Budowa bloku CFB była wyjątkowo trudnym wyzwaniem logistycznym i technicznym. W ramach przedsięwzięcia powstało, m.in., 55 nowych obiektów budowlanych, a 5 zostało zmodernizowanych. Realizacja bloku w znacznym stopniu prowadzona była w obrębie czynnych instalacji i urządzeń elektrociepłowni, co wymagało planowania prac w taki sposób, aby zapewniać ciągłość produkcji zakładu.

- Mówiąc wprost, musieliśmy wybudować nowoczesną elektrociepłownię w samym środku pracującej elektrociepłowni – dodaje Artur Michałowski, Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

Instalacja dostarczy do krajowych odbiorców energię elektryczną i energię cieplną do pobliskich zakładów a także dla mieszkańców prawie 100-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju. Nowy blok to 80 MW mocy elektrycznej brutto oraz ok. 125 MW mocy cieplnej.