Dzień Dobry,

Informujemy, że woda sieciowa w systemie ciepłowniczym jest zabarwiona barwnikiem. Barwienie wody w sieci ciepłowniczej ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów oraz wymienników ciepła. W związku z powyższym, istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody w środowisku naturalnym, przestrzeni publicznej, ujęciach ciepłej wody użytkowej oraz może znaleźć się również w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

Bardzo prosimy właścicieli oraz administratorów budynków o wszelką informację dotyczącą miejsc, w których zostanie zauważona woda o zielono/seledynowej barwie. W przypadku zauważenia zabarwionej wody w instalacji c.o., c.w.u., na ulicach, chodnikach, studzienkach, w rzekach i innych ciekach wodnych, prosimy o przekazywanie niezwłocznie informacji pod następujące numery telefonów:

  • 32 4715 569
  • 32 4349 143
  • 32 4349 144
  • tel. kom. 600 436 078

 

Dodatkowo w kwestii zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ciepłowniczego można kontaktować się ze służbami dyspozytorskimi poprzez e-mail: dystrybucja.dyspozytor@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.