Przetarg nr 2/NZA/2018 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach 1055/73, 663/241 i 1169/166, o łącznej powierzchni 4.594 m2, objęte księgą wieczystą numer GL1R/00038336/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Raciborzu, w obrębie 0009 Studzienna.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniu 03.07.2018 r. zatwierdził wybór oferty p. Damiana Braunera (Brauner) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BRAUN-MEBEL Damian Brauner”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Studzienna 7, 47-400 Racibórz, z oferowaną ceną netto 132.000,00 zł.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.