zdjęcie

Pracownicy Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA także obchodzą swoje branżowe święto. Poza osobami pracującymi w elektrociepłowniach w ruchu ciągłym pracownicy mają ten dzień wolny.

Z tej okazji pracownikom SEJ życzenia przesłał Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej:

„Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, Wam i Waszym rodzinom, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz dziękujemy za Waszą codzienną pracę. Za to, że dzięki Waszemu zaangażowaniu, profesjonalizmowi i skuteczności działania Spółka, jako strategiczny filar Grupy JSW, przyczynia się do zabezpieczenia potrzeb energetycznych naszych kopalń. Niech pozytywna energia towarzyszy Wam każdego dnia”.

W Polsce obchody Dnia Energetyka rozpoczęto blisko 58 lat temu wraz z wprowadzeniem Karty Energetyka. W latach 1956 – 1972 osoby związane z elektroenergetyką, czyli wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, obchodziły swoje święto 1 września. W latach 1973 – 1990 na mocy Uchwały Rady Ministrów, Dzień Energetyka świętowano w pierwszą niedzielę września.

W roku 1991 patronem energetyków, elektryków i elektroników ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, który zginął męczeńsko w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz 14 sierpnia 1941 roku. Stąd wybór daty. Nieprzypadkowy był również wybór patrona energetyki. M. Kolbe wsławił się nie tylko tym, że w obozie dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia. Wynika on przede wszystkim z racji jego zainteresowań elektryką, wynalazczością i postępem technicznym. Skonstruował agregat prądotwórczy (wciąż czynny w Niepokalanowie), pasjonował się radiem, interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radiowych obrazu i stworzył projekt eteroplanu – pojazdu kosmicznego.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.