zdjęcie

W czwartek, 14 stycznia pod hasłem TWOJA KREW MOJE ŻYCIE, odbyła się dedykowana Marcinowi Rożkowi, pracownikowi SEJ S.A. Akcja Krwiodawstwa.

Do poboru krwi zgłosiło się 28 osób, z czego materiał oddało 21 osób co daje 4,950 l krwi, w tym krew na potencjalnych dawców szpiku oddało 6 osób.  Oznacza to, że ludzie chętnie niosą pomoc chorym i oddają krew, której nie można wyprodukować. Akcja skierowana była do pracowników całej Grupy Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali krew dla Marcina. Może ona być źródłem leku dla wszystkich potrzebujących. Jeśli SEJ może chociaż w małym stopniu przyczynić się i uratować ludzkie życie organizując akcje krwiodawstwa, jestem za tym aby takie przedsięwzięcie wpisało się na stałe w kalendarz Spółki – powiedział Prezes Zarządu SEJ S.A. Sylwester Żyła podsumowując przedsięwzięcie.

Galeria zdjęć

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.