zdjęcie

W okresie jesienno-zimowym szybciej zapada zmierzch i robi się ciemno. Pieszy bądź rowerzysta, biorący udział w ruchu drogowym – zwłaszcza w obszarze niezabudowanym – łatwo może ulec wypadkowi. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” aktywnie włączyła się w promowanie zasad bezpieczeństwa, rozdając wszystkim swoim pracownikom i ich dzieciom elementy odblaskowe.

Zdjęcie: Arkadiusz Kogut

Z dniem 31 sierpnia br. ustawodawca nakazał pieszym – bez względu na wiek – nosić elementy odblaskowe po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Nie wszyscy bowiem mają świadomość, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie dla innych uczestników ruchu niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości ok. 20 metrów. Pieszego lub rowerzystę z odblaskami zobaczy natomiast już z ponad 150 metrów. Dla zwiększenia czasu hamowania i reakcji kierowcy, aby w porę mógł ominąć pieszego z odpowiedniej odległości, wszystkim nam powinno wejść w krew noszenie odblasków. Świadomość zagrożeń i odpowiednie nawyki u dzieci i dorosłych to duży krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach i przełamania zatrważających policyjnych statystyk.

Galeria

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.