zdjęcie

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” po raz kolejny otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 23.10.2014 r. podczas XIX Polskiego Dnia Jakości organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.

Certyfikat Zintegrowanego Systemy Zarządzania, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004, SEJ utrzymuje nieprzerwanie od 2005 roku, stale podnosząc standardy zarządzania i cyklicznie poddając się badaniom zewnętrznych jednostek certyfikujących. Tegoroczne badanie przeprowadziło Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA z Warszawy – organizator Polskiego Dnia Jakości, święta organizacji, które stosują międzynarodowe standardy zarządzania.

Polski Dzień Jakości organizowany jest corocznie w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. Światowy Dzień Jakości zainicjowany został w 1989 przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, Europejską Organizację Jakości (w skład której wchodzą 34 europejskie krajowe organizacje jakości, jak również instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z całego świata) oraz Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.