zdjęcie

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” po raz kolejny otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 23.10.2014 r. podczas XIX Polskiego Dnia Jakości organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.

Certyfikat Zintegrowanego Systemy Zarządzania, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004, SEJ utrzymuje nieprzerwanie od 2005 roku, stale podnosząc standardy zarządzania i cyklicznie poddając się badaniom zewnętrznych jednostek certyfikujących. Tegoroczne badanie przeprowadziło Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA z Warszawy – organizator Polskiego Dnia Jakości, święta organizacji, które stosują międzynarodowe standardy zarządzania.

Polski Dzień Jakości organizowany jest corocznie w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. Światowy Dzień Jakości zainicjowany został w 1989 przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, Europejską Organizację Jakości (w skład której wchodzą 34 europejskie krajowe organizacje jakości, jak również instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z całego świata) oraz Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.