zdjęcie

Pierwszy etap zmiany sposobu ogrzewania budynków w Kuźni Raciborskiej zakończony sukcesem.

12 listopada 2020 roku w modernizowanym bloku przy ul. Kasztanowej 6 uruchomiono nowoczesny węzeł cieplny. Kotłownia w Kuźni Raciborskiej (Oddział „Racibórz”) nowymi kaloryferami dostarcza mieszkańcom ciepło ekologiczne oraz ciepłą wodę użytkową.

Ciepło i czysto

Modernizacja węzła cieplnego w blokach zlikwidowała tzw. Kopciuchy, a dzięki temu powietrze w okolicy jest czystsze. Mieszkańcy z tej inwestycji są bardzo zadowoleni, ponieważ nie muszą już palić węglem w swoich piecach a i tak mają ciepło w domu. Poza efektem środowiskowym uzyskany został także dodatkowy i niezwykle ważny efekt w postaci wygody mieszkańców.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu: „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynku mieszkalnego w Gminie Kuźnia Raciborska ul. Kasztanowa 6”.

Pierwszy etap za nami

Podsumowania pierwszego etapu zmiany źródeł ciepła w blokach dokonano 13 listopada 2020 roku. Na miejscu inwestycji obecni byli: zastępca prezesa zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa Artur Michałowski, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ w WFOŚiGW w Katowicach Mariusz Janas, burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wilhelm Rzechonek.


Prace instalacyjne zaplanowane i realizowane

Obecnie trwają prace instalacyjne w budynku przy Kasztanowej 5. Po ich zakończeniu rozpocznie się przyłączanie do sieci ciepłowniczej bloku przy Kasztanowej 3. ZGKiM w Kuźni Raciborskiej będzie systematycznie prowadził prace instalacyjne przygotowując pozostałe budynki do zmiany źródeł ciepła. 16 bloków przy ulicach Moniuszki, Kościuszki, Kasztanowej i Rudzkiej ma zostać podłączone do sieci w 2021 roku. Analogiczne inwestycje planowane są również przy ulicy Arki Bożka. Wstępnie przyjmuje się realizację działań w tym obszarze w latach 2022-2023.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.