zdjęcie

Ważący ponad 50 ton silnik gazowy 14 maja 2014 roku został posadowiony na fundamencie budowanej w tym celu nowej hali Elektrociepłowni „Moszczenica”. Silnik zostanie zabudowany jako kompletna instalacja wraz z układami odzysku ciepła, a następnie podłączony do sieci gazowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

Silnik marki Caterpillar posiada wysokie parametry. Jego nominalna moc elektryczna jest na poziomie 4,0 MWe, moc grzewcza 3,8MWt, sprawność wytwarzania energii elektrycznej to około 44 %, zaś sprawność wytwarzania energii cieplnej 42 %. Dyspozycyjność silnika wynosi 7000 – 8000  godzin na rok i jest uzależniona od częstotliwości cyklów remontowych.

Koszt kompletnej instalacja silnika wraz z budynkiem w formule „pod klucz” oszacowany został na 12,5 milionów złotych. Zakończenie zadania przewidziane jest na koniec listopada 2014 roku. Inwestycja jest częścią wieloletniego planu rozwoju SEJ-u oraz PEC-u w oparciu o założenia Grupy Kapitałowej JSW, który zakłada zabudowę trzech silników gazowych. Oprócz „Moszczenicy” silniki zabudowane zostaną także w elektrociepłowniach „Zofiówka” i w Zespole Elektrociepłowni Kogeneracyjnych w Pniówku.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.