zdjęcie

18 grudnia 2014 roku w restauracji „Maxima” w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się tradycyjne spotkanie Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” z pracownikami obchodzącymi swoje jubileusze pracy.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy, którym w tym roku przypadł jubileusz 50-, 45-, 40-, 35-, 30- i 25-lecia pracy w zakładach Spółki. Słowa podziękowania usłyszeli również tegoroczni emeryci oraz osoby zasłużone dla SEJ. Zaproszonym gościom dyplomy gratulacyjne wręczył prezes Tomasz Gawlik oraz Marek Wadowski, zastępca prezesa ds. ekonomicznych. Pomimo trudnej dla spółki okoliczności, jaką był pożar w EC „Zofiówka”, Zarząd zdecydował o nieodwoływaniu spotkania. Serdeczne podziękowania za wieloletnią, ciężką pracę na rzecz SEJ usłyszeli od prezesa Gawlika wszyscy obecni oraz ci, którzy w ostatnim czasie włożyli całą swoją energię i siłę w pomoc w utrzymaniu infrastruktury firmy.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.