zdjęcie

foto: Arkadiusz Kogut

3 września 2020 roku przy dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”, obecnie „Borynia-Zofiówka”, odbyły się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

W uroczystości wziął udział Artur Michałowski Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, który znajduje się przy Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka”.

O tym, jak ważną rolę odegrali mieszkańcy miasta w historii Polski, którzy dzięki swojej determinacji wywalczyli m.in. wolne soboty na terenie całego kraju czy przestrzeganie dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne, będzie przypominać wyjątkowy projekt wykonany w centrum miasta Jastrzębia-Zdroju. Ku pamięci tej historycznej chwili, z okazji 40. rocznicy wydarzenia na ścianie jednego z czteropiętrowych bloków, które znajdują się przy ulicy Śląskiej, powstał mural. Malowidło ma ponad 16 metrów wysokości i 10 metrów szerokości, a na nim możemy odnaleźć symbole oznaczające postulaty zawarte w podpisanym w 1980 roku Porozumieniu Jastrzębskim.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.