zdjęcie

Spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa razem z Katedrą Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizowały wspólnie I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Informatyka, automatyka, energetyka – nowa era w jakości energii”.

Spotkanie naukowców z praktykami miało miejsce w siedzibie firmy w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 23-24 stycznia 2020 roku. W seminarium wzięli udział zarówno przedstawiciele PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa, jak i wykładowcy z polskiej i zagranicznej placówki edukacyjnej oraz studenci.

Patronat honorowy nad seminarium objęli: prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Marek Rusakiewicz, prezes PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oraz Artur Michałowski, wiceprezes PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.

 

W skład komitetu programowego weszli zarówno przedstawiciele spółki (Marek Rusakiewicz, Grzegorz Grzywnowicz, Adam Kalwar i Franciszek Kurdziel), jak i AGH (dr hab. inż. Marian Banaś i dr hab. inż. Krzysztof Pytel). Natomiast w skład komitetu naukowego weszło 17 przedstawicieli międzynarodowego świata nauki – z Polski, Czech i Ukrainy.

Seminarium uroczyście otwarli gospodarze. Prezesi M. Rusakiewicz i A. Michałowski wskazywali m.in. na konieczność rozwoju współpracy interdyscyplinarnej ekspertów, naukowców i praktyków, na rewolucję, jaką przechodzi polska energetyka oraz potrzebę zmian wynikających z nowych celów, jakie stawia sobie firma i wyzwań związanych z przeobrażeniami przemysłu, a także zmian prawnych na polu krajowym i europejskim. Tym samym otwarli seminarium o szeroko rozumianej energii i energetyce w zmieniającej się przestrzeni gospodarczej i naukowej.

Grzegorz Grzywnowicz, kierownik Działu Remontów, organizator i moderator spotkania zaprosił do wysłuchania prezentacji. Przedstawili je:

  • profesor Mykhailo Lobur z Lwowa (Lviv Polytechnic National University) – „Inteligentne systemy monitoringu zanieczyszczeń powietrza – wykorzystanie technologii 4G/5G”;
  • Paweł Pustelny, starszy specjalista ds. technologii produkcji z Oddziału „Zofiówka” – „Nowy blok energetyczny z kotłem fluidalnym CFB”;
  • Adam Kalwar, kierownik Działu Inżynierii Produkcji Oddziału „Moszczenica” – „Gaz kopalniany. Doświadczenia z eksploatacji silników gazowych”;
  • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie (Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska) – „Transfer wiedzy, technologii, procesy komercjalizacji”.

Plan seminarium przewidywał zarówno wystąpienia i prezentacje, jak również poznanie zakładów spółki. W pierwszy dzień uczestnicy wzięli udział w obchodzie w Oddziale „Zofiówka”, podczas którego P. Pustelny mógł odpowiedzieć na dodatkowe pytania dotyczące nowoczesnego bloku fluidalnego. Drugiego dnia A. Kalwar i F. Kurdziel prezentowali w Oddziale „Moszczenica” obiekty związane z wytwarzaniem energii w kogeneracji, czyli silniki na gaz z odmetanowania kopalń.

Uczestnicy seminarium podsumowali pozytywnie zorganizowane spotkanie oraz możliwość wymiany poglądów w swych obszarach zainteresowań. Mariaż wiedzy akademickiej oraz praktyki może przynieść obu środowiskom wymierne korzyści z uwagi na zastosowanie rozwiązań naukowych w sferze zawodowej oraz podnoszenie wiedzy i kwalifikacji kadry przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.