zdjęcie

7 kwietnia Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA zorganizowała konferencję, na której przedstawiła największą inwestycję energetyczną Grupy JSW. Prezentacja projektu budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe w Elektrociepłowni „Zofiówka” przyciągnęła do pałacu Borynia w Jastrzębiu-Zdroju wiele znamienitości.

Inwestor, czyli SEJ, oraz wykonawca - katowicka spółka Energoinstal SA przedstawili szczegóły planowanej inwestycji: poszczególne etapy projektu i samej budowy, dane techniczne, detale związane m.in. ze sposobami ograniczenia zanieczyszczeń oraz szereg korzyści, jakie przyniesie to przedsięwzięcie.

Nowoczesna instalacja stanie w elektrociepłowni „Zofiówka”. Teren budowy przekazano wykonawcy pod koniec listopada 2013 r. Prace konstrukcyjne będą prowadzone na powierzchni 26 tys. m kw. i mają przebiegać bez wyłączania starej elektrociepłowni, która działa od 1973 r. Technologię kotła fluidalnego dostarczy firma ANDRITZ Energy & Environment GmbH.

Tomasz Gawlik, prezes SEJ, podczas konferencji zwracał uwagę na nowoczesność zaprojektowanego bloku fluidalnego i spełnianie przez instalację najostrzejszych norm emisyjnych Unii Europejskiej. Pod względem emisji tlenków azotu, siarki i pyłu nowa jednostka będzie spełniała wszystkie restrykcyjne wymogi Dyrektywy IED, która zacznie obowiązywać już od 2016 r.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki zastosowaniu technologii fluidalnej możliwe będzie spalanie z węglem niskokalorycznych mułów węglowych. Ponadto w nowej jednostce będzie możliwe także współspalanie biomasy oraz gazu z odmetanowania kopalń. Wszystkie paliwa przewidziane do spalania w nowym bloku, za wyjątkiem biomasy, będą pochodzić z kopalń należących do JSW.

Obecny podczas prezentacji projektu Jarosław Zagórowski, prezes JSW, powiedział, że życzy zarządowi SEJ, żeby to przedsięwzięcie, które jest projektem dużej skali i ryzyka inwestycyjnego, udało się i zakończyło sukcesem.

Planowany termin oddania nowego bloku do eksploatacji to czwarty kwartał 2016 r. Wartość podpisanego kontraktu z firmą Energoinstal to 507 mln zł netto. Realizacja projektu umożliwi stopniowe wycofywanie wyeksploatowanych jednostek EC „Zofiówka”. Przez kolejne 30 lat pozwoli to na uzasadnioną ekonomicznie produkcję energii elektrycznej i ciepła,w pełnej zgodności z wymaganiami Dyrektywy IED, oraz zapewnienie miejsc pracy.

Galeria zdjęć z wydarzenia.

O wydarzeniu napisali m.in.:

http://www.nettg.pl

http://energetyka.wnp.pl/

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.