zdjęcie

foto: Piotr Woźniakiewicz

Nagrody Orły „Wprost” w kategorii Lider Biznesu w województwie śląskim, wręczono w środę 26 lutego podczas uroczystej Gali w Chorzowie.

Gala odbyła się w ramach V edycji projektu Orły tygodnika „Wprost”, które wręczane są od 2016 r. Przedsięwzięcie  realizowane jest przez tygodnik „Wprost” wspólnie z ORLENEM, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firmą Bisnode.

Laureatami tegorocznej nagrody były firmy i przedsiębiorstwa województwa śląskiego, reprezentujące różne branże, a wśród nich spółka Grupy Kapitałowej PGNiG – PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. W imieniu spółki nagrodę odebrał Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu.

- To wyróżnienie jest efektem ciężkiej zespołowej pracy. Wszystkich Oddziałów spółki. Cieszę się, że zostaliśmy zauważeni, co oznacza, że wykonujemy dobrą robotę dla całego regionu śląskiego – powiedział Marek Rusakiewicz – Prezes Zarządu. - To również pozwoli Spółce na roczne używanie logo Orły „Wprost 2020”  do celów marketingowych – dodał.

Orły „Wprost” to prestiżowe nagrody przyznawane przez tygodnik „Wprost”. Wyróżnienie przyznawane jest bezpłatnie firmom osiągającym  najlepsze wyniki finansowe, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu czy kraju, oraz które na co dzień swoimi działaniami tworzą kształt dzisiejszej Polski. Jest to projekt ogólnopolski a nagrody wręczane są podczas uroczystości w poszczególnych regionach.

Orły „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść biało-czerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.