zdjęcie

W dniu 26 kwietnia 2022 r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zawarła ze spółką Elemont S.A. z siedzibą w Opolu umowę na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie dwóch obiektów kogeneracyjnych na terenie Rybnika.

W imieniu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. umowę sygnowali prezes zarządu Marcin Gawroński i członek zarządu Paweł Stec, z kolei spółkę Elemont S.A. reprezentował prezes zarządu Tomasz Sadowski.

Rzeczona umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie dwóch obiektów kogeneracyjnych na terenie Rybnika”. W jej ramach wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji całości prac, zawierających w swoim zakresie między innymi: projektowanie, wykonanie niezbędnej dokumentacji, budowę budynków mieszczących instalacje kogeneracyjne, dostawę i montaż gazowych agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także dostawę i montaż instalacji technologicznych odzysku ciepła. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2023 roku.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.