zdjęcie

Świat dzieli się na ludzi zdrowych i chorych. Zdrowi mogą chorym pomóc, chorzy uczyć zdrowych empatii” – napisało do nas Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, dziękując pracownikom PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa za oddanie krwi i osocza.

Od kilku tygodni trwa w spółce akcja, w której mogą wziąć udział pracownicy, którzy przechorowali COVID-19. Do tej pory w akcji wzięło udział 49 ozdrowieńców, w tym Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Pan Krzysztof Zalewski. Osocze ozdrowieńców zawiera cenne przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Również oddana krew trafi do potrzebujących. Wśród dawców ze spółki znalazła się osoba z bardzo rzadką grupą krwi.

Zaangażowanie zespołu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa wpisuje się w akcję zainicjowaną w GK PGNiG przez Prezesa Zarządu PGNiG – Pana Pawła Majewskiego.

Każdy, kto pokonał koronawirusa, może przyłączyć się do akcji i okazać wsparcie tym, którzy go dzisiaj potrzebują. Akcja oddawania krwi i osocza nie kończy się jednak – nadal można oddać krew i osocze w siedzibie RCKiK w Raciborzu oraz w terenowych oddziałach w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Rybniku. Przed przyjściem do punktu koniecznie należy się skontaktować ze swoim RCKiK telefonicznie lub mailowo. Szczegóły dostępne są na stronie: www.rckik.pl.

Całość spraw organizacyjnych związanych z oddaniem osocza i krwi została przeprowadzona przez spółkę.