zdjęcie

W miesiącu marcu rozstrzygnięto III edycję programu „PracoDawca Zdrowia”. Spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała certyfikat oraz tytuł laureata za troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu projektów promocji zdrowia.

Główną misją projektu była promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie ilości chętnych pracowników wykonujących badania profilaktyczne. O certyfikat mogły się ubiegać instytucje, urzędy i przedsiębiorstwa, które wykazują ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników oraz skutecznie wdrażają nowe programy promujące zdrowie w miejscu pracy.

Spółka od lat prowadzi wiele działań związanych z ochroną zdrowia pracowników i szeroko pojętą profilaktyką. Okres pandemii zintensyfikował te działania. Przygotowany projekt przez Biuro BHP, Biuro Kadr i Szkoleń oraz Biuro Komunikacji i Promocji został zgłoszony do programu Ministerstwa Zdrowia.

Celem spółki jest ciągłe doskonalenie się w zakresie wiedzy oraz tworzenia akcji wspierających promowanie zdrowego stylu życia i zdrowia. Z uwagi na to w miesiącu marcu 2022 roku wdrożono w Spółce program profilaktycznych badań dla kobiet, który pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie zaawansowania.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.