Uroczyste podpisanie umowy sprzedaży PEC odbyło się w Warszawie.

28 kwietnia 2016 r. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. sprzedała należące do Grupy SEJ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Nabywcą 100 procent akcji jest PGNiG Termika z Warszawy. Wartość transakcji wyniosła 190,4 mln zł.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

  • Data utworzenia:

    2018-08-08 12:43:55

    Wprowadził:

    admin

  • Zobacz cały rejestr