zdjęcie

SEJ jako firma z dużym doświadczeniem w realizacji projektów proekologicznych dołącza się do grupy promującej VARMO.

1 lipca br. na terenie Koksowni Dębieńsko rozpocznie się sprzedaż detaliczna JASTRZĘBSKIEGO PALIWA EKOLOGICZNEGO VARMO produkowanego w należącym do Polskiego Koksu S.A. Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych zlokalizowanym na terenie JSW S.A. KWK „Krupiński”.

Zobacz więcej

Największym osiągnięciem ekologicznym SEJ-u, jest skuteczna redukcja uwalnianego do atmosfery metanu, powstającego w procesie wydobywania węgla przez kopalnie JSW.

Wszystkie inwestycje SEJ-u, są planowane zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi obowiązującymi w UE.

Największą obecnie realizowaną inwestycją proekologiczną SEJ-u, jest budowa bloku fluidalnego w Elektrociepłowni „Zofiówka”.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.