zdjęcie

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju będąca założycielem Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. sprzedała 100% swoich udziałów w SEJ. Nowym właścicielem SEJ jest PGNiG Termika.

11 sierpnia 2016 r. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podpisała umowę sprzedaży 100 % akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. za kwotę 371,8 mln złotych. PGNiG Termika z siedzibą w Warszawie, to największy producent ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji w Polsce. Posiada sześć elektrociepłowni tj. Elektrociepłownię Siekierki, Elektrociepłownię Żerań, Elektrociepłownię Pruszków, Ciepłownię Kawęczyn, Ciepłownię Wola i Ciepłownię Regaty. Zakłady PGNiG Termika rocznie wytwarzają ok. 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.