zdjęcie

W dniach 26 – 28 września 2014 r. pracownicy Spółki Energetycznej „Jastrzębie” mogli podziwiać piękne zakątki Kotliny Kłodzkiej. Organizatorem wycieczki było Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Głównymi atrakcjami turystycznymi były Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Kłodzko, odrestaurowany park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych w Kudowie-Zdroju oraz Twierdza Kłodzka. Uczestnicy zwiedzili w ciągu trzydniowej wycieczki wiele obiektów sakralnych, m.in. unikatową Kaplicę Czaszek w Czermnej.

Ziemia kłodzka to także teren Parku Narodowego Gór Stołowych. Pracownicy SEJ-u zdobyli jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów – Szczeliniec Wielki leżący 919 m n.p.m. Najwyższy szczyt Gór Stołowych dał okazję do podziwiania pięknej panoramy Sudetów.

Trasa wycieczki biegła również przez Lądek-Zdrój – jedno z najstarszych sudeckich uzdrowisk leżące u podnóża Gór Złotych. Dla miłośników podróży w głąb ziemi organizatorzy przewidzieli zwiedzanie jednej z najgłębszych w Polsce jaskiń: Jaskini Niedźwiedziej. Uczestnikom wycieczki na długo pozostanie w pamięci jesienny pejzaż ziemi kłodzkiej i Sudetów.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.