zdjęcie

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. zaprosiła do składania ofert wstępnych na budowę bloku fluidalnego w EC „Zofiówka”

21 czerwca br. po zakończeniu etapu prekwalifikacji, SEJ zaprosiła wyłonionych wykonawców do składania ofert wstępnych w postępowaniu na „Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC „Zofiówka” w SEJ S.A.”.

Jednocześnie wykonawcom został przekazany obszerny (jak widać na zdjęciu) dokument pn.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – w skrócie SIWZ, zawierający szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia.