Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 17 sierpnia dokonała zmian dwóch członków Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. , działając na podstawie§ 18 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 17.08.2016 r. odwołała Sylwestra Żyłę z funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. oraz Zbigniewa Opałko z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  Jednocześnie Rada Nadzorcza SEJ S.A.  powołała Marka Rusakiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  oraz Artura Michałowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych i Produkcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. na aktualną VII kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.