zdjęcie

Dyrektor Biura Finansów Spółki Energetycznej „Jastrzębie” Andrzej Nowak oddelegowany został z Rady Nadzorczej SEJ-SERWISU (spółki zależnej od SEJ), do pełnienia obowiązków Członka Zarządu SEJ-SERWISU.

Andrzej Nowak został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki w związku z rezygnacją z tej funkcji poprzedniego prezesa zarządu.

Zadaniem Andrzeja Nowaka będzie zapewnienie ciągłości procesów zarządczych w Spółce, realizacji zawartych umów oraz kontraktów gospodarczych.

Andrzej Nowak ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiedzę praktyczną i doświadczenie z zakresu zarządzania zdobywał m. in. jako członek zarządu Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”, wcześniej Huty „Zabrze”, a także jako członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie, Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego „Transgór” w Zabrzu czy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.

Prywatnie interesuje się historią współczesną i turystyką pieszą.