zdjęcie

Dyrektor Biura Finansów Spółki Energetycznej „Jastrzębie” Andrzej Nowak oddelegowany został z Rady Nadzorczej SEJ-SERWISU (spółki zależnej od SEJ), do pełnienia obowiązków Członka Zarządu SEJ-SERWISU.

Andrzej Nowak został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki w związku z rezygnacją z tej funkcji poprzedniego prezesa zarządu.

Zadaniem Andrzeja Nowaka będzie zapewnienie ciągłości procesów zarządczych w Spółce, realizacji zawartych umów oraz kontraktów gospodarczych.

Andrzej Nowak ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiedzę praktyczną i doświadczenie z zakresu zarządzania zdobywał m. in. jako członek zarządu Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”, wcześniej Huty „Zabrze”, a także jako członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie, Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego „Transgór” w Zabrzu czy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.

Prywatnie interesuje się historią współczesną i turystyką pieszą.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.