dr Artur Ogurek 

Prezes Zarządu

Prawnik, historyk, administratywista, doktor nauk prawnych, doświadczony manager, naukowiec. Pracę doktorską obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia podyplomowe Masters Business Administration (MBA), a także wiele szkoleń krajowych m.in. z zakresu optymalizacji procesów i zarządzania projektami, strategii firmy, EY Academy of Business, a także szkoleń zagranicznych m.in. z zakresu zarządzania w firmach specjalistycznych.

Przez wiele lat wykładał i prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Był m.in. członkiem komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał także, prowadząc własną działalność gospodarczą, jak również na stanowiskach managerskich m.in. w ORLEN Centrum Serwisowe w Opolu, gdzie współpracował z ORLEN Deutschland. Członek Rady Nadzorczej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.

Oświadczenie Pana Artura Ogurka z dnia 17 lipca 2023 r.

Pan Artur Ogurek – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.