Paweł Stec

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności elektroenergetyka przemysłowa, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, a także Szkoły Głównej Handlowej w zakresie zarządzania. Ukończył również na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich, w spółkach państwowych oraz międzynarodowych korporacjach, związane z zarządzaniem sprzedażą, marketingiem oraz rozwojem biznesu w energetyce i budownictwie.

Posiada między innymi uprawniania budowlane branży elektrycznej projektowe i wykonawcze bez ograniczeń, a także certyfikat zarządzania projektami Prince2. Specjalizuje się w realizacji inwestycji z zakresu OZE. Cechuje się wysokimi umiejętnościami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami inżynieryjnymi.

W latach 2015-2018 zarządzał operacyjnie spółką, będącą częścią międzynarodowej grupy VINCI Energies, realizującą prace z zakresu utrzymania ruchu, remontów oraz inwestycji w przemyśle ciężkim i energetyce oraz regionem centralnym korporacyjnej spółki Bilfinger Industrial Services Polska, świadczącej usługi dla energetyki zawodowej. W latach 2019-2021 odpowiedzialny za zarządzanie obszarem inwestycji Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie.

Oświadczenia Pana Pawła Steca z dnia 01 września 2021 r.

Pan Paweł Stec – Członek Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.