Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,0

Początek zdarzenia

08.04.2020 6:00

Koniec zdarzenia

08.04.2020 10:00