Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaria

Moc zainstalowana [MW]

4,0

Wielkość ubytku [MW]

4,0

Początek zdarzenia

20.06.2020  01:28

Koniec zdarzenia

20.06.2020  15:22