Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

09.05.2020   0:30

Koniec zdarzenia

10.05.2020   10:06