Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

planowane

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

12.05.2020   8:30

Koniec zdarzenia

13.05.2020   14:23