Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3MW

Wielkość ubytku [MW]

4,3MW

Początek zdarzenia

20.06.2023 01:45

Koniec zdarzenia

20.06.2023 12:56

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

 • Data utworzenia:

  2023-06-20 13:36:44

  Wprowadził:

  Piotr Biczysko

 • Zobacz cały rejestr

 • Data utworzenia:

  2023-06-20 09:39:21

  Wprowadził:

  Piotr Biczysko